Opdrachtgevers zeggen dat het een feestje is om mij als docent te hebben.

Over SSS

In mijn projecten en lessen worden circus en theater laagdrempelig aangeboden zodat elk kind mee kan doen. Iedereen verdient theater, muziek, circus en dans in zijn leven omdat deze vormen van expressie belangrijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling.


Circus en theater worden in gezet als middel om op een speelse manier positieve veranderingen te weeg te brengen bij de doelgroep:

Naast het overwinnen van angst of schroom en het ervaren van plezier zie je bij volwassenen een groei van hun zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling en bij kinderen een groei van hun zelfwaarde en vertrouwen in zichzelf. Het maakt ze zowel steviger als blijer. Het uiteindelijke resultaat is dat ze meer gaan stromen en gaan stralen
 

In mijn lessen staat het kind centraal. Tijdens de lessen kan een kind bouwen aan zijn eigen identiteit o.a. door een wisselwerking met zijn omgeving. Kinderen kunnen elkaar veel leren, door de omgang met elkaar vormen ze zich een beeld van zichzelf en van andere kinderen. Ze communiceren samen, kijken naar elkaar, imiteren elkaar, spelen en leven samen en oefenen hun sociale vaardigheden. Juist door hun onderlinge verschillen kunnen ze elkaar verrijken.  In het kennismaken met de onderlinge verschillen tussen kinderen ligt de basis van de ontwikkeling van de eigen identiteit van ieder kind.

 

Het kind is een uniek persoon met vele mogelijkheden. In mijn lessen kunnen kinderen hun creativiteit de vrije loop laten. Ze worden binnen bepaalde kaders gestimuleerd om alles uit zichzelf naar boven te halen, te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. De inhoud van en opbouw van de les zijn goed voorbereid. Er is een plekje voor elk kind.

 

Tijdens mijn projecten raak ik geïnspireerd door verhalen en culturen die leven in een land, een dorp, gemeente of in het kind zelf en gebruik deze vaak als startpunt van een project.

 

“Mijn intentie is om eigenheid te ontdekken en die te stimuleren”

The Butterfly Circus

Circus en theater is voor iedereen en iedereen verdient het om te stralen! Ik ben er van overtuigd dat spelen in de breedste zin van het woord, plezier maken, creëren, je lichaam laat stromen en dat je daardoor gaat stralen. Wanneer je zichtbaar van binnenuit naar buiten straalt kan je zoveel meer bereiken. Je staat positiever in het leven, het geeft je meer zekerheid en bovenal het geeft je plezier. Dit filmpje geeft voor mij heel duidelijk de kracht van circus en theater weer.

© 2015 door Spelen Stromen Stralen